Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Θεματολογία

Understand

 • Τι ζητούν οι νέοι από τα brands;
 • Πώς το marketing ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες της Generation Z;
 • Η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων για τους νέους.
 • Οι νέοι «συνδημιουργοί» προϊόντων και υπηρεσιών.

Influence

 • Ποιοι είναι οι «influencers» και ποια τα χαρακτηριστικά τους;
 • Πώς οι νέοι γίνονται influencers;
 • «Παραδοσιακά» digital media και social media (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat)
 • Εxperiential marketing: Η «πραγματική» εμπειρία «εξουδετερώνει» την εικονική.

Empower

 • Οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν τους νέους ως «αντίδοτο στο «brain drain». Στόχοι, ευκαιρίες, προκλήσεις.
 • Ο ρόλος του empowerment στην ενίσχυση του κοινωνικού εταιρικού προφίλ.

Sell

 • Καταργώντας τους παραδοσιακούς «κανόνες» του retail.
 • Η σχέση των νέων με το ηλεκτρονικό εμπόριο και η δύναμη του social commerce.
 • Customer service «στην εποχή του youth». Τι ζητούν από τις πωλήσεις και από το after sales.
 • ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
 • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR